Frågor och svar (FAQ)

Hur Självschemat kan ha påverkats av den kultur man växer upp i?

Hur Självschemat kan ha påverkats av den kultur man växer upp i? Det kollektiva självet och det individuella självet. En mycket grundläggande kategorisering du gör av dig själv är då du bestämmer om du är självständig och oberoende, eller ömsesidigt beroende av andra människor. Här är ofta...

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur snabbt uppkommer malignt melanom?

Hur snabbt uppkommer malignt melanom? Melanom som växer ytligt kan ta flera år på sig att växa nedåt i huden. Detta är den form som ökar mest och är den vanligaste typen bland personer under 50 år....

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad händer vid radioaktivt sönderfall?

Vad händer vid radioaktivt sönderfall? Radioaktiva ämnen innehåller för många neutroner i atomkärnan i förhållande till antalet protoner. Det gör atomerna instabila, och för att skapa stabilitet, avger de strålning - eller sönderfaller . Atomens storlek avgör vilken slags strålning den avg...

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur kan man se bankgiro inbetalningar?

Hur kan man se bankgiro inbetalningar? I internetbanken får du snabbt och enkelt tillgång till aktuell information om inbetalningar som gjorts till ditt företagskonto via Bankgirot....

Sat Feb 12 2022

Frågor och svar (FAQ)

Is Snapdragon 855+ better than 865?

Is Snapdragon 855+ better than 865? The difference to the older Snapdragon 855 is the switch from Cortex-A76 to the faster Cortex-A77 architecture. The clock speeds stay the same. Therefore, the Snapdragon 865 takes the top spot in mobile processors for Android based systems....

Sat Jan 15 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad kostar det att äta på Subway?

Vad kostar det att äta på Subway? Subway Priser

Wed Dec 29 2021

FRÅGOR OCH SVAR (FAQ)

Frågor och svar (FAQ)

Vad är patologi läkare?

Vad är patologi läkare? En läkare som är specialistkompetent inom patologi bedömer allt det material, som produceras av de laborativa processerna inklusive histologi, cytologi, immunhistokemi, flödescytometri, elektronmikroskopi samt molekylärpatologi....

Thu May 12 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur länge kan man ha Lägesyrsel?

Hur länge kan man ha Lägesyrsel? Kristallsjuka ger inga bestående besvär och går ofta över av sig själv efter några veckor. Du kan pröva att upprepa de huvudrörelser som gör dig yr många gånger. Det kan göra att kristallerna faller tillbaka till sin plats. Ofta är det tillräckligt för att ...

Thu May 12 2022

Frågor och svar (FAQ)

När har jag BF?

När har jag BF? Eftersom det inte alltid går att säga just när befruktningen skedde räknas graviditetens början från den senaste mensens första dag, det vill säga ett par veckor före själva befruktningen. En fullgången graviditet pågår i ungefär 40 veckor – om den inte avslutas i förtid på...

Thu May 12 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad betyder oral nutrition?

Vad betyder oral nutrition? Grunden för all kost- och nutritionsbehandling är oralt intag av mat och dryck. Hos ett mindre antal patienter är aptiten och förmågan att äta så nedsatt, att intaget av mat och dryck trots anpassning är otillräckligt för att tillgodose behovet av energi och när...

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Var finns vårt DNA?

Var finns vårt DNA? I de celler som bygger upp människokroppen finns det mesta av DNA :et i en cellkärna. En mindre del återfinns dock ofta i cellens mitokondrier eller kloroplaster. I kromosomerna finns proteiner som packar och organiserar kromosomen, de ser till att de långa DNA -spirale...

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur många dagar tar det att få svar på magnetröntgen?

Hur många dagar tar det att få svar på magnetröntgen? Svaret på undersökningen får du av din läkare, (den läkare som har skrivit remissen). Din läkare har i regel undersökningssvaret inom 2 -4 arbetsdagar från undersökningstillfället. Röntgenläkaren kan i vissa fall föreslå en kompletterin...

Tue May 10 2022

Frågor och svar (FAQ)

Är ultraljud farligt för fostret?

Är ultraljud farligt för fostret? Även om metoden bland allmänheten betraktas som riskfri kan ultraljud vid felaktig användning orsaka skadlig uppvärmning av fostret . Dessutom har epidemiologiska studier visat att det finns risk för neurologisk påverkan hos foster som exponeras för ultral...

Tue May 10 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur ser en färdig affärsplan ut?

Hur ser en färdig affärsplan ut? En affärsplan ska innehålla alla byggstenar som beskriver vad du vill uppnå med ditt företag och hur det ska drivas. Några av dessa byggstenar är din affärsidé, vision, marknad, och marknadsföring samt kunder och konkurrenter. Du bör även inkludera punkter ...

Tue May 10 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är för lågt järnvärde?

Vad är för lågt järnvärde? Om kroppen har slut på järnreserverna och därmed inte kan tillverka tillräckligt med Hb, faller blodvärdet. Detta kallas för järnbristanemi, eller lågt blodvärde på grund av järnbrist. Järnbrist är oftast ofarligt och lätt att behandla....

Tue May 10 2022

Frågor och svar (FAQ)

Har vi på fötterna?

Har vi på fötterna? Kunna mycket; vara väl förberedd. Exempel: ”Det gäller att ha ordentligt på fötterna när man diskuterar svåra frågor.” Genast; på stunden....

Mon May 09 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är Fokala symtom?

Vad är Fokala symtom? Fokal är ett ord patologer använder för att beskriva något som bara ses i en liten del av det undersökta vävnadsprovet. Fokala förändringar kan ses när vävnaden undersöks med ögat (detta kallas grov undersökning) eller under mikroskopet. Motsatsen till fokal är diffus...

Sun May 08 2022

Frågor och svar (FAQ)

När slutar män producera spermier?

När slutar män producera spermier? Det stämmer att det hela tiden bildas nya spermier . De produceras i testiklarna och sedan går de upp i bitestiklarna, där de mognar. Det tar ungefär två månader. När du får utlösning minskar antalet mogna spermier , men det finns så stora mängder att de ...

Sun May 08 2022

Frågor och svar (FAQ)

Får man riva sitt hus och bygga nytt?

Får man riva sitt hus och bygga nytt? Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att rivningslov krävs. ...

Sun May 08 2022

Frågor och svar (FAQ)

Varför är jag så darrhänt?

Varför är jag så darrhänt? Darrningar kallas tremor i den medicinska litteraturen. I kroppen finns muskler som hela tiden försöker hålla kroppen lagom spänd i varje ögonblick. När nerverna inte riktigt kan hålla rätt spänning så uppkommer darrningard. Att det hela kommer i olag beror på sm...

Sun May 08 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad menas med pyelonefrit?

Vad menas med pyelonefrit? Det kallas också för njurbäckeninflammation. Det finns akut eller kronisk pyelonefrit . Kronisk betyder att inflammationen inte läker utan finns kvar under lång tid. Vid kronisk pyelonefrit har inflammationen påverkat njuren så att den inte fungerar som den ska....

Sun May 08 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur länge står sig havtorn i frysen?

Hur länge står sig havtorn i frysen? Förvaring

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur gör man egen Sminkborttagning?

Hur gör man egen Sminkborttagning? Kokosolja som sminkborttagning - så gör du

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

När gör man en balansräkning?

När gör man en balansräkning? Balansräkningen ger en ögonblicksbild av en organisations ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt. I regel upprättas balansräkningen i samband med en årsredovisning av ett aktiebolag på balansdagen (31 december varje år, förutsatt att bolaget har räkenskapså...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är Livsfall?

Vad är Livsfall? En livförsäkring kan tecknas på försäkringstagarens eget liv eller på annans liv. Försäkringen tecknas antingen för livsfall eller för dödsfall (97 § försäkringsavtalslagen). Om en försäkring har tecknats för livsfall , utbetalas försäkringsbeloppet till försäkringstagaren...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Does prostate cancer progress quickly?

Does prostate cancer progress quickly? In many cases, prostate cancer is relatively slow-growing , which means that it can take years to become large enough to be detectable, and even longer to metastasize outside the prostate....

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Will Windows ever be replaced?

Will Windows ever be replaced? When Windows 10 was launched, Microsoft said it was intended to be the final version of the operating system. But from 14 October 2025, there will be no new updates or security fixes for either the Home or Pro versions...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Har den svenska modellen påverkat fackföreningarnas ställning i samhället?

Har den svenska modellen påverkat fackföreningarnas ställning i samhället? Detta ledde till s.k. Svenska modellen som innebär att den svenska arbetsmarknadens parter sluter avtal utan att regeringen blandas in. Alltså är arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden ansvariga att tillsamma...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur får man bort fog på kakel?

Hur får man bort fog på kakel? På kakelplattor räcker det vanligtvis att torka bort fogresterna med en lätt fuktad fogsvamp. Det är viktigt att inte använda för mycket vatten i svampen eftersom man då riskerar att tvätta bort en del av pigmenten i fogen innan den har härdat....

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad menas med falsk nia i fotboll?

Vad menas med falsk nia i fotboll? I modern fotboll har många lag kommit att spela med en så kallad ” falsk nia ” (nummer nio var traditionellt de nummer som gavs till en center)....

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Får en utespelare ha nummer 1?

Får en utespelare ha nummer 1? Förr i tiden fick inte ens startspelarna ha högre nummer än 11. Spelarna fick nummer tilldelade till sig och det var inget tjafs om det. Men senaste åren har allt tagit en helt annan vändning. Nuförtiden har spelarna själva all makt över vilket nummer de vill...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är syftet med pedagogisk dokumentation?

Vad är syftet med pedagogisk dokumentation? Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten. 4. känna igen och förstå på vilket sätt personalen och barnen i gruppen kommunicerar med varandra....

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är en rundsling?

Vad är en rundsling? Ett rundsling är ett väldigt användbart verktyg, behöver du dra, lyfta eller säkra kan ett rundsling vara det enklaste lösningen till mycket. Rundsling tillverkas av en massa tunna fibrer, ju fler fibrer ju starkare sling, för att skydda trådarna täcks de med ett skydd...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

När ska man använda Ångbroms?

När ska man använda Ångbroms? Isolering av vindsutrymmen

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur fungerar högskoleprovet poäng?

Hur fungerar högskoleprovet poäng? Antalet rätt på provet kallas "råpoäng". Dessa "normeras" till en skala från 0,00 till 2,00, med steg om 0,05 poäng . Omkring 0,1 % av provtagarna tilldelas 2,00, vilket är det bästa resultatet. Vanligtvis krävs cirka 150 poäng av 160 för att få 2,00....

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Får politiker lön efter avgång?

Får politiker lön efter avgång? Riksdagens inkomstgaranti, garanti för riksdagsledamöter för att hjälpa dem komma ut i arbetslivet efter att de avgått eller avsatts från sitt uppdrag. Ersättningen varar i upp till 15 år....

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur mycket CSN får man 2022?

Hur mycket CSN får man 2022? Detta innebär att studiemedelsbeloppen blir något högre 2022 . För dig som studerar innebär detta att du vid en vanlig utbetalning för fyra veckors heltidsstudier får 11 088 kronor, vilket är lite högre än dagens belopp på 10 928 kronor. Om du söker tilläggslån...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Kan inte leva upp till förväntningar?

Kan inte leva upp till förväntningar? Inse dina begränsningar. Människor beter sig ofta illa mot oss på grund av sina egna begränsningar eller problem, inte för att de rent avsiktligt försöker göra livet surt för oss. Alla kan misslyckas med att leva upp till både sina egna förväntningar o...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Kan man gå till läkare i annat län?

Kan man gå till läkare i annat län? Du kan välja vilken vårdcentral du vill, oavsett om den ligger i regionen där du är folkbokförd eller någon annanstans. Det gäller alla vårdcentraler som drivs av en region och privata vårdcentraler som har avtal med regione...

Mon May 02 2022